Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 22. marts 2015

1. Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Jørgen Torslund som dirigent og Kurt Nørgaard som referent. Begge blev valgt.

2. Formandens beretning: Vi blev som klub etableret i slutningen af 80-erne, men stadig mange der ikke kender os. Fremmødet har ligget mellem 37 og 74 personer. Almindelig ros for valg af film. Måske lidt barske ind imellem, men en ting er omtale, andet er at se dem. Der har været 7 fra Europa, og 5 uden for Europa. Det blev også til en kortfilmaften i januar. med film fra Danmarks Filmskole. Vi har også haft ”eftersnak” 3 gange i år. Formanden rettede desuden en tak til Ugeavisen fordi de ihærdigt bringer annoncerne, og Lido for at vi kan vise vores film der.
 • Kommentar: Positive film. Godt valgt. Spændende sæson.
 • Spørgsmål: Ud over medlemmerne, ved vi så hvor mange der kommer ud over? Tove: Ikke ret mange.
 • Spørgsmål: Hvad med de Oscar nominerede film, der ikke vises i ”Almindelige film”. Tove: De skal være i Filmkataloget, ellers kan de ikke skaffes. HUSK. Hvis man har forslag til film, så give en i bestyrelsen besked.
  Herefter blev formandens beretning godkendt.

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014: Regnskabet for 2014 blev herefter fremlagt. Regnskabet GODKENDT.

  4. Forslag til kontingent: Ingen stigning i kontingenter for den kommende sæson

  5. Fremlæggelse af budget 2015: Ingen kommentarer, så budgettet 2015 VEDTAGET.

  6. Valg til bestyrelse: På valg er Elisabeth Asklund, Bo Jensen og Lone Lauritzen. Ikke på valg er: Bente Toftager, Birgit Faber, Per Knudsen og Tove Staugaard: Alle genvalgt

  7. Valg af suppleanter: På valg er Laila Olsen og K. E. Staugaard: Genvalg til begge.

  8. Valg af revisorer: På valg er Kurt Nørgaard og ikke på valg er Inge Nordheim: Kurt Nørgaard genvalgt.

  9: Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

  10. Eventuelt: Tove takkede bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde. Håber vi alle ses igen til september.


 • Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

  Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTER  Opdateret: 28.03.2015 af Bo