Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 13. marts 2016

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2015
4. Forslag til kontingent
5. Fremlæggelse af budget for 2016
6. Valg til bestyrelsen - Ikke på valg: Elisabeth Asklund, Bo Jensen og Lone Lauritzen På valg: Bente Toftager, Birgit Faber, Per Knudsen, Tove Staugaard
7. Valg af suppleanter - På valg er: Laila Olsen (genopstiller ikke) og Knud Erik Staugaard
8. Valg af revisorer . Ikke på valg: Kurt Nørgaard På valg: Inge Nordheim
9. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlngen
10. Eventuelt

Ad 1 - Dirigent: Kurt Nørgaard, referent: Knud Erik Staugaard

Ad 2 - Formandens beretning: Antal medlemmer er nu på 123, en stor stigning i forhold til året før. Problem, at de, der møder senest op til fremvisninger, får tildelt forreste rækker i salen. Eventuel reservation af billetter må afvises. Kun få nøjes med ½ sæson. Filmvalg – et problem at få fat i gamle film; de overspilles ikke og forekommer ikke i kataloget. Nyere film kommer nu meget hurtigt på nettet, men vor force er stadig, at vi kan vise dem i en rigtig biograf, på stort lærred. Den ældste film, vi har vist var fra 2010, nyeste fra 2015. Geografisk har vi vist flest europæiske film, men også 1 australsk, 1 japansk og en mauretansk har været vist. Fremmødet har varieret mellem 48 og 97, gennemsnittet 80,8 (2015: 56). Mht. gæster, så har medlemmer fortrin, men gæster accepteres. Kortfilmsdag – ’Jeg er Ingrid’ blev vist onsdag d. 2.3.2016. 34 mødte frem. Filmklubben satser også i fremtiden på kortfilm og vil forhandle med Lido om ’streaming’. Foromtale – klip af anmeldelser og omtaler udsendes forud for film. Oplæg ved fremvisning genoptages næste sæson ved egnede film. Eftersnak har der været 2 gange (Der sad en due … & Timbuktu). Det er stadig et problem at finde det rette sted. Tilbudsfilm søges fortsat. 70,- kr. – lille rabat! Formanden afrundede beretningen med en tak til VAF og til Ugeavisen, samt til Lido Biograferne. Til beretningen blev der spurgt om forskel på dokumentar- og kortfilm. Formanden definerede dokumentarfilm som fakta, kortfilm som kunstfilm. Dokumentarfilm ofte lange. På opfordring redegjorde formanden for proceduren ved valg af film. Formanden oplyste endvidere, at rabatordningen med Nikolajbiografen i Kolding var ophørt for flere år siden. Beretningen godkendtes af forsamlingen.

Ad 3 - Kassereren gennemgik regnskab: Det blev præciseret, at posten filmleje mv omfatter biografleje, incl. film og fragt. Regnskabet godkendtes.

Ad 4 - Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse således: hel sæson 475,- (før 450,-); halv sæson 300,- (før 275,-). Begrundelse: Bestyrelsen forventer krav om forhøjet betaling til Lido. Forhøjelsen blev vedtaget.

Ad 5 - Budget: Der er i budgettet taget højde for forhøjet kontingent samt et forventet medlemstal på 100 (hel sæson) og 10 (halv sæson). Til budgettet spurgtes til muligheden for at være i en større sal, hvis medlemstallet stiger. Formanden kunne referere fra samtaler med Lido, at de større sale er reserveret til ’premierefilm’ og derfor ikke til rådighed for foreningen. Der blev endvidere spurgt til foreningens bankforbindelse. Kassereren oplyste, at foreningen pt benytter Danske Bank, men løbende undersøger andre muligheder, hvor bankgebyrer kan spares. Budgettet blev vedtaget.

Ad 6 - Valg til bestyrelsen: Bente Toftager, Birgit Faber, Per Knudsen og Tove Staugaard genvalgtes. Bestyrelsen består således af de genvalgte samt af Elisabeth Asklund, Bo Jensen og Lone Lauritzen, der ikke var på valg.

Ad 7 - Valg af suppleanter: Laila Olsen genopstillede ikke. I stedet valgtes Kirsten Poulsgaard. Knud Erik Staugaard fortsætter.

Ad 8 - Valg af revisorer: Kurt Nørgaard (ikke på valg) fortsætter sammen med Inge Nordheim, der genvalgtes.

Ad 9 - Indkomne forslag: Intet.

Ad 10 - Evt.: Formanden takkede dirigent og revisorer, der fik deres belønning. Tak rettedes også til den øvrige bestyrelse og til Laila Olsen for inspirerende deltagelse i arbejdet med Vejle Filmklub.


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTEROpdateret: 18.03.2016 af Bo