Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 23. marts 2014 i Bygningen

1. Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Jørgen Thorslund som dirigent og Kurt Nørgaard som referent. Begge blev valgt.

2. Formandens beretning: Formanden indledte med: Hvorfor en filmklub? Et medlem havde svaret, at hun godt kunne lide, at andre havde valgt filmene for hende. Formanden kunne oplyse, at aldersfordelingen er uændret, og at man selvfølgelig arbejder på at få flere medlemmer. Filmvalget i år har været bredt, men dog flest europæiske, og indholdet er stadig det vigtigste. Statistikken fortæller, at der i gennemsnit har været 59 medlemmer til hver film. 80 er det højeste og 48 er det laveste antal. Vi bestræber os på, at der skal være eftersnak 2 gange pr. sæson, men har endnu ikke fundet stedet. Det kniber med at høre hinanden på Caféen. Vi har haft et enkelt oplæg inden en film, og det fungerede fint. Det lykkedes os ikke i år at få en aftale med Psykinfo. Det kunne have været fint at høre Niels Malmros. Vi har haft en del tilbudsfilm fra Lido. Gem medlemskortet! Formanden rettede en tak til Ugeavisen, fordi de ihærdigt bringer omtale af filmene, og Lido for at vi kan vise vores film der. Spørgsmål fra et medlem: Tæller man hvem og hvor mange der går på hjemmesiden? Bo svarede, at vi har en tæller, og vi har også en Facebook side. Spørgsmål fra et medlem: Ud over medlemmerne, ved vi så hvor mange andre, der kommer? Tove: Nej, men det er ikke ret mange. Spørgsmål fra et medlem: Er vi bundet til kataloget fra SDF? Tove: Vi må gerne gå ud over, men der er ikke så mange muligheder. Kataloget bliver desværre tyndere og tyndere. Gamle film bliver ikke spillet over på nyt medie. Lido viser ikke DVD-film, da kvaliteten ikke er god nok. Bo: Bygningen har et lokale, hvor der er mulighed for at vise DVD-film – herunder både gamle film og kortfilm. Bestyrelsen undersøger muligheden. Bestyrelsen: Forfilm er ikke ønsket, især hvis der er et oplæg inden filmen. Et medlem: Dejligt når Tover byder velkommen, så føler vi, at vi er en klub. Herefter blev formandens beretning godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Regnskabet for 2013 blev GODKENDT.

4. Forslag til kontingent: Ingen stigning i kontingentet for den kommende sæson. Tove har bedt om at få et beløb til et arrangement med Psykinfo. Det kan også være et andet arrangement. Frit for bestyrelsen.

5. Fremlæggelse af budget 2014: Ingen kommentarer, så budgettet VEDTAGET.

6. Valg til bestyrelse: På valg er: Palle Bruus, Per Knudsen, Torkild Skovbølling og Tove Staugaard. Ikke på valg er: Elisabeth Asklund, Bo Jensen, Lone Lauritzen. Palle Bruus, og Torkild Skovbølling ønsker ikke genvalg. Per Knudsen og Tove Staugaard modtager gerne genvalg og det blev de. Nyvalgte: Bente Toftager og Birgit Faber.

7. Valg af suppleanter: På valg er Laila Olsen og K. E. Staugaard. Genvalg til alle.

8. Valg af revisorer: Inge Nordheim er på valg. Ikke på valg: Kurt Nørgaard.: Inge Nordheim genvalgt. Revisorsuppleant: Torkild Skovbølling.

9. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt: Tove takkede de, der er holdt. Takkede bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde.

Referat: Kurt Nørgaard 20/4 - 2014


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTEROpdateret: 21.04.2014 af Bo