Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 17. marts 2013

1. Valg af dirigent: Kurt Nørregaard valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet iht. foreningens vedtægter. Dirigenten forespurgte og fik tilslutning til at generalforsamlingen kunne behandle et forslag om vedtægtsændring, således at revisorerne fremover vælges for 2 år, men forskudt.

2. Valg af referent: Jørgen Thorslund valgt.

3. Formandens beretning: Godkendt med enstemmig tilslutning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Godkendt med enstemmig tilslutning.

5. Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent: Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat skal koste 450,- for 12 film (hele sæsonen) og 275,- for 6 film (halvsæson). Godkendt med enstemmig tilslutning.

6. Valg til bestyrelsen: Genvalgt: Elisabeth Asklund og Bo Jensen. Nyvalgt: Lone Lauridsen. Desuden består bestyrelsen af: Tove Staugaard, Palle Bruus, Torkild Skovbølling og Per Knudsen.

7. Valg af suppleanter: Genvalgt: Laila Olsen og Knud Erik Staugaard.

8. Valg af revisorer: Ønskes fremover for 2-årig periode med forskudt valg. Kurt Nørregaard blev valgt for 2-årig periode. Desuden er Inge Nordheim valgt til 2014.

9. Behandling af indkomne forslag: Ingen.

10. Evt.: Formanden takkede såvel afgående revisor Niels Sehested og bestyrelsesmedlem Rudie Lindgren for deres arbejde i foreningen.


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTEROpdateret: 16.04.2013 af Bo