Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 25. marts 2012

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Per Knudsen. Per blev valgt og kunne oplyse at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne.

2. Valg af referent: Bestyrelsen foreslog Kurt Nørgaard. Kurt blev valgt.

3. Formandens beretning:
Formanden indledte sin beretning med at oplyse, at det nu var den 3. sæson klubben har været i Lido. Medlemstallet er langsomt stigende. Der var 90 det første år i Lido. Nu er man oppe på 99.
Filmvalg: Vi kender normalt ikke de film vi vælger, men er sikre på, at valget generelt er ok. Det største fremmøde havde vi til ”Another Year”, hvor 80 medlemmer kom. Der var 73 til ”Winter’s Bone”. Det laveste antal fremmødte var til filmen ”Io sono l’amore”, hvor kun 48 mødte frem. Grunden til vi nogen gange er i Sal 5 skyldes, at det er det eneste sted, Lido har udstyr til at vise film på spoler. Da man efterhånden går bort fra disse, vil udbuddet desværre fremover blive indskrænket. Vi er gået i forhandling med Lido omkring samarbejdet fremadrettet. Der vil udover de programsatte film blive en form for rabatordninger iht. specielle ”almindelige” film, hvor man vil kunne købe billetter til kr. 60 pr. stk. Det vil blive annonceret via vores hjemmeside og på mail til medlemmerne.
Eftersnak: Meningen med disse var at bevare klubånden. Vi har dog kun haft 4 i år. Vi mener ikke, vi har fundet det rette sted til disse endnu.
Tak: Formanden sluttede af med at takke den øvrige bestyrelse og alle de der ellers har været involveret.
Formandens beretning blev herefter sendt til afstemning og GODKENDT.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Regnskabet for 2011 blev fremlagt. Udgangspunktet var et budgetteret underskud, men det endte ud med et fint 0. Regnskabet GODKENDT.

5. Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent: Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat skal koste 450,- for 12 film (hele sæsonen) og 275,- for 6 film (halvsæson). Ingen kommentarer, så budgettet VEDTAGET.

6. Valg til bestyrelsen: Genvalgt: Tove Staugaard, Palle Bruus, Torkild Skovbølling, Per Knudsen. Desuden består bestyrelsen af: Elisabeth Asklund, Rudie Lindgren og Bo Jensen.

7. Valg af suppleanter: Genvalgt: Laila Olsen og Knud Erik Staugaard.

8. Valg af revisorer: Genvalgt: Inge Nordheim og Niels Sehested.

9. Behandling af indkomne forslag: Ingen.

10. Evt.: Husk hvis I har filmønsker, så lad os det vide.

Referat: Kurt Nørgaard.


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTERKontakt: bo_vejle@hotmail.com - Oprettet 11.04.2012 af Bo