Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 15. marts 2009

1. Valg af dirigent: Povel Blicher.

2. Valg af referent: Allan Hansen.

3. Formandens beretning:
Indledning: Vi har fortsat faldende medlemstal. Psyk-info-samarbejdet i starten af sæsonen gav desværre ikke nye medlemmer. Dokumentarfilmfestivalen blev aflyst pga. prisstigning.
Filmvalg: Vi har udelukkende vist europæiske film. Der har (heldigvis) ikke været film med bredformat. Filmene har været nyere - fra 2000 og fremefter.
Teknikken har drillet: For lille lærred. Lydproblemer da nyere film har et anderledes lydspor. Så vi må nok erkende at apparatet max. har 2-3 år tilbage.
Tak til: Isabella for plakater og programmer, Vejle Kommune for økonomisk støtte, aviserne VAF, UgeAvisen og Budstikken for omtale af filmene, revisorerne Niels Sehested og Inge Nordheim, Pia Fraefel for gavekort til velværemassage, som i øvrigt blev vundet af Karen Ozmec, samt en stor tak til vores dygtige og tålmodige operatører Rudi og Kaj.
Debat om formandens beretning: Ros for mails fra formanden før filmene. Ros for Toves måde at håndtere de svære situationer, som hun og klubben har været uden skyld i.
De to forslag til punktet 3b. blev drøftet:
Tilskud fra Vejle Kommune vil formentlig fortsat kunne opnås. Mulighed for at vise filmene søndag kl. 17 - eventuelt også på en hverdagsaften. Lange film - over 2 timer - er ikke en mulighed. Dog måske alligevel ved varsel i god tid. Efter en god drøftelse blev forslag 1 enstemmigt vedtaget, således at Vejle Filmklub nu indleder et samarbejde med Lido.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Regnskab 2009 blev vedtaget.

5. Bestyrelsens forslag til kontingent: Foreslået uændret.

6. Fremlæggelse af budget: Godkendt. Forudsætningen for budgettet skal være 12 film og forventet 60 medlemmer og kontingent 60 kr. pr. film.

7. Valg til bestyrelsen: Lisbeth Asklund, Bo Jensen og Rudi Lindgren blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter: Knud Erik Staugaard og Allan Hansen blev genvalgt.

9. Valg af revisorer: Inge Nordheim og Niels Sehested blev genvalgt.

10. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag.

11. Evt.: Intet som ikke allerede er nævnt - udover at der velfortjent blev givet gaver til revisorer og operatører.


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTERKontakt: bo_vejle@hotmail.com - Oprettet 21.04.2009 af Bo