Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 14. marts 2010

1. Valg af dirigent: Povel Blicher.

2. Valg af referent: Elisabeth Asklund.

3. Formandens beretning:
Indledning: Der var spænding og forventning da vi startede sæsonen i Lido. Begge indfriet, der har været et godt samarbejde med operatør Johnny og Henrik Daugaard. Længerevarende film indordnes af Lido, så vi kan fastholde starttidspunkt kl. 16.30. Lettelse at slippe for tekniske problemer, modtagelse/ afsendelse af film. Gæster er velkomne, men skal betale almindelig biografbilletpris. Vi har haft eftersnak i Den gamle Arrest mhp. at bevare ”filmklubånden”, dette er godt modtaget af medlemmerne, ca. 11-13 har deltaget, dog 30 til sidste film før jul. Evt. finde et andet lokale hvor man kan tale/diskutere filmene mere ugeneret.
Vedr. medlemstal: Det er steget fra 41 medlemmer i sæson 08/09 til 77 i efteråret 2009 og 67 i vinter 2010, heraf var 20 ikke genindmeldte efter jul, årsag at film var set eller søndagene optaget til anden side. 10 nye medlemmer kom til efter jul.
Vedr. andre filmklubber: 1.sept. 2010 starter Jelling Filmklub. Der er p.t. 300 medlemmer, konceptet er anderledes end hos os, men filmudvalget er på samme betingelser, dvs. C-biograf. Nicolai Filmklub i Kolding har henvendt sig, ønsker samarbejde om PR, dvs. link til vores hjemmeside, samt ønsker at vi videresender deres filmkatalog pr. mail hver 14. dag til vore medlemmer. De vil give 10 kr.s rabat pr. film. Der har ikke været arrangement med PsykInfo i 2009 grundet sygdom.
Filmvalg: Der har været vist film fra forskellige lande, 9 europæiske, 2 fra USA og 1 fra Canada.
Tak til: Isabella for plakater og programmer, Vejle Kommune for økonomisk støtte, aviserne VAF, UgeAvisen og Budstikken for omtale af filmene, Danske Bank, øvrige bestyrelse samt revisorerne Niels Sehested og Inge Nordheim,
Debat om formandens beretning: Diskussion herunder bl.a ønske om at vide om vi figurerer på Vejle Kommunes kalender, hvilket kan bekræftes. Derudover tilfredshed med tidspunkt, gode lokaler samt ros til filmvalg. Formandens beretning vedtaget.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Regnskabet gennemgået. Der skal genforhandles med Lido hvert andet år. Hver filmforevisning koster 2500 kr. + fragt. Regnskab revideret og godkendt d. 02.03 af revisorerne. Regnskab vedtaget.

5. Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent: Bestyrelsen foreslår kontingent ændres fra 600 kr. til 450 kr. for 12 film (hele sæsonen) og fra 300 kr. til 275 kr. for 6 film (halv sæson). Der blev efterlyst et formueregnskab (statusopgørelse over aktiver og passiver) fremover. Budget godkendt.

6. Valg til bestyrelsen: Per Knudsen og Tove Staugaard, begge genvalgt. Johnny W. Hansen og Gunnar Kolstrup (begge fraværende) ønskede ikke at genopstille. De takkes begge for deres arbejde i bestyrelsen. Nyvalgte er Palle Bruus og Torkild Skovbølling. Bestyrelsen er: Elisabeth Asklund, Palle Bruus, Bo Jensen, Per Knudsen, Rudie Lindgren, Torkild Skovbølling, Tove Staugaard.

7. Valg af suppleanter: Allan Hansen (fraværende) og Knud Erik Staugaard, begge genvalgt.

8. Valg af revisorer: Inge Nordheim og Niels Sehested blev genvalgt.

9. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag.

10. Evt.: Indsendelse af filmønsker for kommende sæson skal være inden 15. maj 2010. Film kan evt. findes på artcinema.dk. Bestyrelsen vælger film fra Sammenslutningen af Danske Filmklubber (SDF). Der uddeles gaver til revisorer. Afgående bestyrelses-medlemmer takkes og tak til Povel Blicher for styring af generalforsamlingen.


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTERKontakt: bo_vejle@hotmail.com - Oprettet 21.03.2010 af Bo