Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 28. marts 2004

a. Valg af dirigent: Knud Erik Staugaard

b. Valg af referent: Bo Due Skovsbøll

c. Formandens beretning: Medlemstal: 53 + 2 operatører, en nettotilgang på 9 i forhold til sidste år. Det er lykkedes at vise kvalitetsfilm, men konkurrence fra tv og fra Musikteatret mærkes på fremmødet. Den tekniske kvalitet er forbedret efter reparation af fremviseren - tak til Rudy og Kaj for deres store arbejdsindsats i den forløbne sæson. Det engangsbeløb, foreningen har modtaget fra DFI, faldt på et tørt sted, for vores økonomi er stadig trængt. Fra næste år har vi dog lovning på kr. 5.000 fra kommunen (amtet er vanskeligere at lokke midler ud af). Lido har ikke reageret på vores følere om samarbejde. I næste sæson afses en forestilling til kort-/novelle- eller dokumentarfilm. Medlemmerne opfordres til at fremkomme med forslag til film. Plakater i omegnskommunerne signalerer, at vi sigter bredere end blot Vejle by. Formandens beretning gav anledning til diskussioner om, hvorvidt der bør være to forevisninger i stedet for en, om vi bør fastholde forevisningstidspunktet kl. 19, om vi ønsker at være større (herunder om vi ønsker større lokale). Bestyrelsen overvejer løbende disse spørgsmål. Formanden takkede Isabella Telte for trykning af plakater, kassereren for drift af hjemmeside, VAF og Ugeavisen for omtaler af vores film, samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. Beretningen blev godkendt!

d. Fremlæggelse af revideret regnskab: Diverse besparelser og DFI-tilskud har gjort det muligt lige akkurat at få regnskabet til at hænge sammen (34.648 kr. i indtægter/udgifter). Selve billetsalget har indbragt kr. 5.440 (192 billetter + 32 gæstebilletter). Godkendt!

e. Bestyrelsens forslag til kontingent: Uændret kontingent vedtaget, dvs. 200 kr. evt. et halvårskontingent til 100 kr. Billetprisen forbliver på 20 kr, mens gæstebilletter fortsat koster 50 kr. Dette blev vedtaget!

f. Fremlæggelse af budget: Fremlæggelse af budget: Vi skal stadig være agtpågivende, men budgettet ventes at balancere med udgifter og indtægter på 21.800

g. Valg til bestyrelsen: Gunnar Kolstrup, Peter Odgaard og Tove Staugaard blev alle genvalgt til bestyrelsen for to år. Bestyrelsen består endvidere af Elisabeth Asklund, Merete Schultz, Johnny Hansen og Bo Jensen (ikke på valg).

h. Valg af suppleanter: Niels Sehested og Bo Due Skovsbøll blev valgt som suppleanter.

i. Valg af revisorer: Pia Fraefel og Inge Nordheim blev begge genvalgt som revisorer. Knud Erik Staugaard er suppleant for revisorerne.

j. Behandling af indkomne forslag: Vedtægtsændring til § 14: Regnskabsåret ændres til 1.1.-31.12. Forslaget blev vedtaget!

k. Evt.: Operatørerne modtog en gave. Igen diskussion om et andet forevisningstidspunkt og om muligheden for at finde ny sal (flytte med Kulturværket). Forslag om flere Bergmanfilm og om filmen Beautiful People i næste sæson.Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR   -    Referat fra året EFTERKontakt: bo_vejle@hotmail.com - Oprettet juli 2004 af Bo J.