Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 13. marts 2005

a. Valg af dirigent: Knud Erik Staugaard

b. Valg af referent: Allan Hansen

c. Formandens beretning: Vi har i år vist 14 film på 12 aftener; idet vi som noget nyt viste 3 danske kortfilm på én aften. Vi vil vurdere, om vi også fremover skal vise kortfilm. Der er økonomiske argumenter for kortfilm, idet de er billigere at leje, ligesom fragten også er billigere. Både vores kortfilm og de længere film har givet udfordringer til Rudy og Kaj, der er de vigtigste medlemmer i klubben. Så tak for deres store arbejdsindsats også i den forløbne sæson. Vi har været nødt til at flytte en forestilling p.g.a. at hverken Rudy eller Kaj kunne komme på den programsatte aften. Derfor ønsker vi i filmklubben at uddanne endnu et par operatører. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen. Også personer uden for klubbens medlemsskare kan henvises. De væsentligste kvalifikationer er teknisk snilde og ikke mindst: Is i maven! Programmet har været meget varieret i år, både i indhold og med film fra 8 forskellige lande, heraf 1 engelsk, 1 finsk, 1 mexikansk, 1 svensk, 1 islandsk, 2 tyske, 2 franske og 2 kinesiske (den ene skulle have været japansk). En anden variant i forhold til tidligere år er, at vi ikke har vist spanske eller italienske film. Drøftelser med Lido om samarbejde blev nævnt. Der er ikke kommet noget konkret ud af det endnu. Komforten i vores lokaler er ikke så god, som i en rigtig biograf. Men da vi ikke betaler for lokalet, så er det vanskeligt at stille krav. Der arbejdes på et rigtigt medlemskort, hvilket skulle være opnåeligt med lidt sponsorstøtte. Sponsorfirmaer blev efterlyst. Formanden sluttede med at takke: Isabella Telte for trykning af plakater, kassereren for drift af hjemmeside, VAF og de øvrige lokale ugeaviser/blade for omtaler af vores film, samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. Medlemstal: 55 + 2 operatører. Beretningen blev godkendt!

d. Fremlæggelse af revideret regnskab: Regnskabsåret er omlagt fra 31.03. til kalenderåret, og sidste regnskabsår dækkede således en periode på 9 måneder. Regnskabet viste et overskud på ca. 2.000 kr., hvilket er tilfredsstillende set i forhold til året før. Kommunetilskuddet har endda kun været 3.000 kr., mod normalt 5.000 kr. Selve billetsalget har indbragt kr. 4.380 (189 billetter + 12 gæstebilletter). Godkendt!

e. Bestyrelsens forslag til kontingent: Uændret kontingent vedtaget, dvs. 200 kr. Billetprisen forbliver på 20 kr, mens gæstebilletter fortsat koster 50 kr. Dette blev vedtaget!

f. Fremlæggelse af budget: Budgettet fremlagt med udgifter og indtægter på 22.000 kr. Godkendt.

g. Valg til bestyrelsen: Elisabeth Asklund, Merete Schultz og Bo Jensen blev alle genvalgt til bestyrelsen for to år. Bestyrelsen består endvidere af Gunnar Kolstrup, Peder Odgaard, Johnny Hansen og Tove Staugaard (ikke på valg).

h. Valg af suppleanter: Niels Sehested og Bo Due Skovsbøll blev genvalgt.

i. Valg af revisorer: Pia Fraefel og Inge Nordheim blev begge genvalgt som revisorer. Knud Erik Staugaard er suppleant for revisorerne.

j. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

k. Evt.: Ros for formandens velkomst til hver filmaften. Det blev drøftet om der evt. skulle være en indledning før filmen, eller et diskussionsoplæg efter filmen. Dette behøvede ikke at være en bestyrelsesopgave. Bestyrelsen drøfter dette. Mulighed for fællesspisning før forestillingen, måske en eller 2 gange i løbet af sæsonen. Evt. med forudbestilling af maden. Bestyrelsen drøfter dette. Operatørerne modtog en gave.


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR   -    Referat fra året EFTERKontakt: bo_vejle@hotmail.com - Oprettet 22.03.2005 af Bo J.