Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamling 2021

Søndag den 19. september i Lido biografens selskabslokaler.
Udsat fra marts pga. Covid-19.

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent.

Pkt. 2: Formandens beretning.

Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020.

Pkt. 4: Forslag til kontingent.

Pkt. 5: Fremlæggelse af budget 2021.

Pkt. 6: Valg til bestyrelse.
På valg er: Elisabeth Asklund, Bo Jensen, Lone Lauritzen og Per Isager.
Ikke på valg er: Bente Toftager og Per Knudsen + 1 vakant.

Pkt. 7: Valg af suppleanter.
På valg er K. E. Staugaard + 1 vakant

Pkt. 8: Valg af revisorer.
Kurt Nørgaard er på valg.
Ikke på valg: Inge Nordheim.
Valg af revisorsuppleant – 1 vakant.

Pkt. 9: Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamling.

Pkt. 10: Eventuelt

- - -

Ad 1: Bestyrelsen foreslog Poul Blicher som dirigent og Kurt Nørgaard som referent. Begge blev valgt.

Ad 2: Formanden indledte med: Et mærkeligt år pga. corona så beretningen bliver ikke særlig lang. Set 6 film. Vi har været 93 medlemmer i år. Vi vil i den kommende sæson prøve at lave en aften med kortfilm/dokumentarfilm. Vi har haft en snak med Lido, og lokalet vi sidder i kan vi betragte som ”vores”, da vi fremover kan bruge det til eftersnak etc.
På et spørgsmål fra en fremmødt angående valg af film, svarer Elisabeth: Udvælgelse af film sker én gang om året i maj måned. I det katalog vi får fra SDF (Sammenslutningen af Danske Filmklubber), vælger hvert bestyrelsesmedlem 6 film. Vi mødes og derefter vælges filmene. Man er velkommen til at indsende ønsker. Skal blot ske til et af bestyrelsesmedlemmerne. Beretningen herefter GODKENDT.

AD 3: Regnskabet for 2020 blev herefter fremlagt. 91 helårsabonnementer, 2 halvårs. Leje af film i snit kr. 4000. Der store beløb i Diverse skyldes udgifter til mundbind og sprit. Regnskabet GODKENDT.

AD 4: Ingen stigning i kontingenter for den kommende sæson

AD 5: Biografleje dækker jo kun et halvt år, så budgettet 2021 VEDTAGET.

AD 6: Alle genvalgt. Nyvalgt blev Tina Ovesen.

AD 7: Genvalg til K. E. Staugaard. Nyvalg til Claus Bech.

AD 8: Genvalg til Kurt Nørgaard. Nyvalg til suppleant Lena Dalibey.

AD 9: Ingen indkomne forslag.

AD 10: Hvis man ønsker et supplement er Lido med i Filmporten. Filmene kører ca. 14 dage ad gangen. Vi har fået 8 -10 helt nye medlemmer, og de er af de lidt yngre årgange. Spørgsmål fra en af de fremmødte: ”Skal man gøre noget særligt for at få en god plads?” Bestyrelsen: ”Billetterne uddeles efter tur, så dvs. afhængig af hvornår man kommer. Vi er der ca. en time før forestillingen.” Formanden takkede herefter dirigent, revisorer, bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde. Der var også en tak til Lido.

23.09.2021 - Kurt Nørgaard/referent


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTEROpdateret: 26.09.2021 af Bo