Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 24. marts 2019 i Bygningen i butikscentret Mary's

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent.

Pkt. 2: Formandens beretning.

Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018.

Pkt. 4: Forslag til kontingent.

Pkt. 5: Fremlæggelse af budget 2019.

Pkt. 6: Valg til bestyrelse. På valg er: Elisabeth Asklund, Bo Jensen, Lone Lauritzen. Ikke på valg er: Bente Toftager, Birgit Faber, Per Knudsen og Tove Staugaard.

Pkt. 7: Valg af suppleanter. På valg er K. E. Staugaard + 1 vakant

Pkt. 8: Valg af revisorer – Kurt Nørgaard er på valg. Ikke på valg: Inge Nordheim. Valg af revisorsuppleant – 1 vakant.

Pkt. 9: Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamling.

Pkt. 10: Eventuelt

- - -

Ad 1: Bestyrelsen foreslog Povel Blicher som dirigent og Kurt Nørgaard som referent. Begge blev valgt.

Ad 2: Formanden indledte med: Vi har været 133 medlemmer i år. Man kan kun vælge halv- eller helsæson, og medlem- skabet er personligt. Antal fremmødte til filmene har været mellem 67 – 108, dvs. 81,5 i snit. 12 + 2 film har været vist. 2 er i år i øvrigt foreslået af medlemmer. De 2 ekstrafilm har ligget på onsdage. Pænt fremmøde og begge gange var der oplæg inden filmene. Vi har også haft ”eftersnak” 2 gange i år. Første gang foregik i Lido’s mødelokale. 6 deltog. 2. gang i Lido cafe’en hvor vi var 14. Omkring dokumentarfilm. Bestyrelsen vil snakke med Lido om det, da der synes at være et ønske fra medlemmerne. Vi har i øvrigt fået forlænget kontrakten med Lido i 5 år. Formanden spurgte lidt til hjemmesiden, men forsamlingen synes generelt, at den er OK. Herefter GODKENDES formandens beretning.

AD 3: Regnskabet for 2018 blev herefter fremlagt. Regnskabet GODKENDT.

AD 4: Ingen stigning i kontingenter for den kommende sæson

AD 5: Ingen kommentarer, så budgettet 2019 VEDTAGET.

AD 6: Alle genvalgt

AD 7: Genvalg til K. E. Staugaard. Nyvalg til Per Isager.

AD 8: Kurt Nørgaard genvalgt. Henrik Junker valgt til revisor suppleant.

AD 9: Ingen indkomne forslag.

AD 10: Fra forsamlingen var der ros til bestyrelse. Forslag: Besøg ”Øst for Paradis”. Besøg Filmskolen.

Tove takkede bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde. Der var også en tak til Lido. Håber vi alle ses igen til september.

31.03.19 - Kurt Nørgaard/referent


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR


Opdateret: 16.04.2019 af Bo