Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 26. marts 2017

1: Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Per Knudsen som dirigent og Kurt Nørgaard som referent. Begge blev valgt.

2: Formandens beretning. Vi har været 126 medlemmer i år. 8 kom først efter nytår. Tilgang har opvejet afgang. Antal fremmødte til filmene har været mellem 67 – 89, dvs. 71 i snit. 12 film har været vist. De er lavet i perioden 2013 – 2015. Formanden var inde på, om nogle måske var lidt for barske, og har også modtaget kommentarer fra nogle medlemmer. Der har været 7 fra Europa og 5 udenfor Europa. Det blev også til en Kortfilmsaften. 24 deltog – det var tre morsomme og underfundige film. Vi har også haft ”eftersnak” 2 gange i år. Første gang i Cafe’en. 14 deltog, men ikke så godt et sted at have eftersnak, da vi sidder sammen med øvrige gæster. Anden gang lånte vi mødelokalet på første sal i Lido. 29 deltog. Det lå lidt i luften, at man så forventede, vi også købte maden der (dog var der én, som kun købte kaffe) - men indrømmet - lokalet var bare ideel til eftersnakken. Spørgsmål/kommentarer fra flere medlemmer: ”Formanden skal ikke undskylde filmvalgene. Det er derfor vi er medlemmer i en filmklub”. Spørgsmål/kommentar fra et medlem: ”Kunne eftersnak ikke være i bygningen”? Formandens svar: ”Problemer omkring spisning mv., men bestyrelsen vil se på det”.
Spørgsmål/kommentar fra et medlem, der ikke var til stede: Bestyrelsen skal ikke fravige deres filmvalg. Herefter godkendes formandens beretning.

3: Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016. Regnskabet for 2016 blev herefter fremlagt. Regnskabet GODKENDT.

4: Forslag til kontingent – Ingen ændring. Ingen stigning i kontingenter for den kommende sæson.

5: Fremlæggelse af budget 2017. Ingen kommentarer, så budgettet 2017 VEDTAGET.

6: Valg til bestyrelse. På valg er: Elisabeth Asklund, Bo Jensen og Lone Lauritzen. Ikke på valg er: Bente Toftager, Birgit Faber, Per Knudsen og Tove Staugaard. Alle genvalgt.

7: Valg af suppleanter. På valg er Kirsten Poulsgaard og K. E. Staugaard. Genvalg til begge.

8: Valg af revisorer – Kurt Nørgaard er på valg. Ikke på valg: Inge Nordheim. Kurt Nørgaard genvalgt.

9: Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. En deltager udtalte, at bestyrelsen gør det rigtig godt. Tove takkede bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde. Der var også en tak til Lido og VAF/Ugeavisen Håber vi alle ses igen til september.

10: Eventuelt


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTEROpdateret: 04.04.2017 af Bo