Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 27. marts 2011

1. Valg af dirigent: Povel Blicher.

2. Valg af referent: Per Knudsen.

3. Formandens beretning: Deltagelse i generalforsamling 20 medlemmer.
Formanden indledte beretningen med henvisning til klubbens formål – visning af film, der ikke vises andre steder – årets film startede i 1962 og frem til 2009. Filmkataloget præsenterer ikke mange gamle film – film fra 80’erne og 90’erne er røget ud af kataloget. Bestyrelsen ser også efter hvor filmene produceres – vi har i år meget holdt os til film fra Europa og Israel og en enkelt afstikker til Australien. Det har været dystre fim, der har været noget at tænke over. Flere har antydet at der har været overvægt af af dystre fil. Medlemsskab: 2 former for medlemsskab helårs 69 og 14 ½-års del af de der var medlem 1. halvsæson er fortsat i 2. halvsæson. 19 filmklubber i DK – grænsen for betaling til foreningen SDF ligger ved 81. medlemmer. Opfordring til venner og bekendte om medlemskab skal vi stadig gøre gældende. 44-59 medlemmer har overværet filmene – enkelte har købt billet af Lido. Kontrakten med Lidoforhandles på ny – der vil ske en lille prisstigning på aftalen, der i dag lyder på 2500 kr. + fragt. Eftersnakken kom godt igang – vi havde en aftale om at de der deltog bestilte og betalt maden inden filmen, men det gik lidt i fisk for restauratøren og stoppede. Det var lidt ærgerligt. Bestyrelsen vil komme med et udspil til næste sæson om mulighed for at mødes efter filmen evt. i Den gamle Arrest. Tak til Palle og Thorkild for gode oplæg til eftersnakken. Jeg vil henvisning til filmklubbens hjemmeside, der fortæller om alle de film der har været vist i de senere år. Holstebro har en hjemmeside med mulighed for evaluering af filmene, det kunne være en mulighed i Vejle Filmklub. Bo repræsenterer filmklubben på SDF generalforsamling. Der udsendes Nicolai-nyt 1 gang ugentligt. Her opnås 10kr. rabat ved forevisning af medlemskort, og Klovborg Kino giver 10% på film ved fremvisning af medlemskort. Støtten fra Vejle Kommune har kommunen sparet væk. Kommunen støtter ikke drift, men hvis vi har særarrangementer kan vi søge om støtte. Tak til Isabella – VAF, Ugeavisen og Budstikken, for støtte og omtale. Tak til Niels og Inge som revisorer. Og tak til Allan Hansen for godt arbejde i bestyrelsen.
Debat:
God beretning – Men hvad med Jelling filmklub? Den har ikke betydet noget for tilgangen af medlemmer i Vejle Filmklub. Er vi bundet til at tage film fra SDF? Udbudet af 35mm film er meget lille udenfor de film der tilbydes via SDF-kataloget. Evt. film fra SFI filminstitutet kan komme på tale.
Formandens beretning enstemmigt vedtaget.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent: Bestyrelsen foreslår kontingent ændres fra 600 kr. til 450 kr. for 12 film (hele sæsonen) og fra 300 kr. til 275 kr. for 6 film (halvsæson). Der budgetteres med et lille underskud på 3.875 kr. Udgifterne ligger fast. Kontinget på 450 kr. pr. årsmedlem og 275 kr. pr. halvsæson. Budgettet godkendt.

6. Valg til bestyrelsen: På valg: Elisabeth Asklund, Rudie Lindgren og Bo Jensen. Alle 3 genvalgt.

7. Valg af suppleanter: På valg: Allan Hansen og K.E. Staugaard. Valgt blev Laila Olsen og Knud Erik Staugaard

8. Valg af revisorer: Inge Nordheim og Niels Sehested blev genvalgt.

9. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag.

10. Evt.: Landsmøde 7. maj – tages op i bestyrelsen. Samarbejdet med psykinfo – undersøges om det kan genoptages (Kirsten tager kontakten). Lodtrækning om plakater


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTERKontakt: bo_vejle@hotmail.com - Oprettet 07.04.2011 af Bo