Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 25. marts 2007

a. Valg af dirigent: Tove Staugaard

b. Valg af referent: Allan Hansen

c. Formandens beretning:
Medlemmer og medlemspleje: Medlemstallet er faldet fra 50 til 48 i årets løb. Der er dog heldigvis en fast kerne af medlemmer i klubben, der er en hyggelig stemning og vi taler mere sammen end tidligere. Igen i år har vi haft en aften med fællesspisning – succes med ca. 30 deltagere. Der har været oplæg til én af sæsonens film: Leoparden ved Knud Erik. E-mail listen er med ca. 38 medlemmer, hvilket både vil spare porto og give mulighed for hurtig kontakt til medlemmerne.
Filmene: God sæson med mange forskellige film fra 1962-2004, dog flest nye film. Leoparden i bredt format gav problemer, men var ellers en god oplevelse. Vi vil forsøge om vi kan undgå bredformat fremover. Stor blanding af nationaliteter: USA, Korea, Israel, Tyskland, Italien, Norge, Sverige m.fl. Kortfilm igen i år – det skal ikke være den aften vi spiser sammen, pga filmskift. Der blev dog kommenteret lidt på kortfilmene.
Reklame: Vi har reklameret for filmene ved at sende plakater til biblioteket, uddannelsessteder og folkeskoler. Vejle Amts Folkeblad har været gode til at lave foromtale af hver film. Og så har vi jo også vores hjemmeside. 3 film for børn i Bygningen i vinterferien var en begrænset succes.
Sted og teknik: Apparatet virker stadig. Der har ikke været reparationer i årets løb. Igen stor tak til operatørerne for utrættelig arbejde. Aspiranten Per har dog valgt at sige fra. Med hensyn til sted, så er konklusionen, at vi fortsat bliver i ”Den gamle arrest”.
Andet: Vi har søgt tilskud hos BG Bank og har fået 2.000 kr. også tilskud fra Vejle Kommune som sædvanligt – vi ved dog ikke om den nye kommune støtter! Tak til Isabella for tryk af plakater. Det vil de fortsat gøre, men vi skal selv sætte teksten op fremover. Formanden sluttede med at takke "de kritiske revisorer". Der blev givet gaver til operatører og revisorer.
Debat om formandens beretning: Evt. spørge medlemmer, der melder sig ud, hvorfor de gør det. Baggrunden er mange medlemmer, der kun er med ét år. Opfordring til at blive for at diskutere filmen enten i lokalet eller nedenunder. Vi vil gerne have flere medlemmer: Appel til nuværende medlemmer om at tage fat på potentielle medlemmer. Med hensyn til filmene er ønsket at vi fortsat skal have minimum 1-2 klassikere hver sæson. Beretningen blev godkendt!

d. Fremlæggelse af regnskab: Godkendt uden kommentarer.

e. Bestyrelsens forslag til kontingent: Uændret. Vedtaget!

f. Fremlæggelse af budget: Godkendt med kommentar om at 1.000 kr., som var budgetteret til tryksager flyttes til reparation af fremviserapparat.

g. Valg til bestyrelsen: Lisbeth Asklund og Bo Jensen blev genvalgt. Merete Schultz ønskede ikke at genopstille. I stedet blev Rudie Hansen valgt.

h. Valg af suppleanter: Peer Aarestrup og Niels Sehested ønskede ikke genvalg. Knud Erik Staugaard og Allan Hansen blev valgt.

i. Valg af revisorer: Inge Nordheim blev genvalgt. Pia Fraefel ønskede ikke genvalg. Niels Sehested blev valgt.

j. Behandling af indkomne forslag: Forslag fra udviklingsgruppe – Filmfestival v. Karen Ozmec: Forslag om minifestival sammen med Psykinfo: "Film & Psyke". Der arbejdes med 4 torsdage i november måned. Lido er med i projektet. Det blev besluttet at arbejde videre med det spændende projekt. Tove foreslog i den forbindelse at vi sløjfer 1-2 filmaftener i klubben.

k. Evt.: Igen blev spørgsmålet rejst: ”Hvem ejer filmapparatet?” Det blev drøftet om det kunne være en ide at flytte til Bygningen.


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTERKontakt: bo_vejle@hotmail.com - Oprettet 29.03.2007 af Bo J.